Wordwebtravel


Gdzie i jak na wakacje? CIekawe miejsca na wypoczynek.

Pomysł na weekendowe zwiedzanie czyli Zamek w Ojcowie.

Wycieczki / 3 listopada 2015 /

Zamek wznosi się nad parkiem zdrojowym. Prowadzi do niego alejka z kamiennymi schodami. Zbocze góry jest objęte ścisłym rezerwatem. Występują tu rzadkie gatunki roślin np. obrazki plamiste stanowiące pozostałość po epoce lodowcowej.

Budowla została zbudowana z ciosów wapiennych. Zamek poprzedza solidna brama z kamienia i cegły. Z mostu przerzuconego nad fosa zostały trzy filary. Na dziedzińcu znajduje się studnia głęboka na 20 metrów oraz ośmioboczna wieża. Na zamku zachowały się ponadto fragmenty murów obwodowych i resztki kaplicy.
Od strony wschodniej znajdował się niegdyś dom mieszkalny. Kaplica zaś przylegała do XVII wiecznego budynku o dwóch kondygnacjach.

Prawdopodobnie gród na wzgórzu istniał już w XIII wieku. Prawdopodobnie należał on wtedy do wojewody sandomierskiego Ottona ze Straży. Murowany zamek stanął w pierwszej połowie XIV wieku za sprawą Kazimierza Wielkiego. To on nazwał go na część swojego ojca – Władysława Łokietka – Ojciec u Skały.

Zamek można zwiedzać od 13. kwietnia do 11. listopada w godz. od 10. 00 do 16. 45 (kwiecień, ostatnie wejście), 17. 45 (maj-sierpień), 16. 45 (wrzesień), 15. 45 (październik) 15. 00 (listopad). W niedziele i święta czas otwarcia jest przedłużony o jedną godzinę. Bilet normalny kosztuje 2. 50, a ulgowy 1. 50.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Zamek_w_Ojcowie_1.JPG