Wordwebtravel


Gdzie i jak na wakacje? CIekawe miejsca na wypoczynek.

Wileńska dzielnica Łukiszki

WycieczkiZa granicąZwiedzanie / 4 grudnia 2015 /

Aby poznać Wilno i jego historię warto wybrać się do dzielnicy Łukiszki. Dawniej była to zwykła, podmiejska osada, zamieszkana głównie przez biedotę. Od XV wieku zamieszkiwali tu również Tatarzy, osadzeni w tym miejscu przez księcia Witolda.

Tatarzy wywarli istotny wpływ na charakter tej dzielnicy – mili tu swój własny meczet oraz cmentarz, które niestety nie zachowały się do naszych czasów.
Łukiszki to dzielnica ważna nie tylko dla Tatarów, lecz również dla Polaków. Polakom miejsce to kojarzy się przede wszystkim z tragicznymi wydarzeniami, które miały tu miejsce w drugiej połowie XIX wieku. W 1863 roku wieszano tutaj polskich powstańców. W okresie II wojny w dzielnicy tej znajdowała się siedziba gestapo, zaś po wojnie komuniści urządzili tu swoje więzienie.

Z myślą o turystach chcących poznać ten mroczny wycinek wileńskiej historii w dawnym więzieniu urządzono muzeum KGB. Muzeum to upamiętnia Litwinów prześladowanych w okresie komunizmu, rolę Polaków tutaj pominięto, chociaż wiadomo, że wśród więzionych tu po wojnie osób było wielu żołnierzy AK.

Zdjęcie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Luki%C5%A1k%C4%97s_Prison.jpg